PASÍVNY DOM VO SVAHU (PHPP)

súkromný investor

Klient

Třinec - ČR

Lokalita
Realizujeme rodinný pasívny dom v Třinci, ČR - s dokumentáciou overenou prepočtom cez PHPP. Základy: stavba rodinného domu a garáže bude založená na základových pásoch. Najskôr budú urobené základové konštrukcie 1PP, monolitický železobetónový strop nad 1PP a potom základové pásy 1NP. Na dno základových pásov sa uloží zemniaci pásik hromozvodu. Základová špára základových pásov, pod úrovňou 1PP RD/garáže, bude urobenáv troch výškových úrovniach z dôvodu zachovania kontinuity jednotného podložia. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie: obvodové nosné steny/suterénna stena bude z vystuženého betónu ŽB C20/25. Vnútorné nosné steny na 1PP a 1NP budú z tehly VPC KM-BETA SENDWIX, hr. 200mm, pevnosti P20, vymurované na tenkovrstvú maltu M5. Prievlaky, preklady a vence budú zo železobetónu. Stropná konštrukcia nad 1PP je železobetónová monolitická stropná doska. Nenosná stropná konštrukcia nad 1NP tvorí priznaný drevený trámový strop, kotvený do ŽB venca. Strešná konštrukcia: v projekte sú navrhované dva typy striech. Nad 1PP je plochá strecha z ŽB monolitickej stropnej dosky. Jedná sa o zastrešenie s extenzívnou plochou strechou, hlavná plocha vytvorená s vegetačným substrátom pre suchomilné rastliny. Strecha nad 1NP je šikmá strecha so sklonom 30°, tvorená dreveným priehradovým väzníkom. Vykurovanie: primárnym zdrojom pre vykurovanie je tepelné čerpadlo zem-voda s vnútornou jednotkou umiestnenou v technickej miestnosti. Zobraziť viac
Čo je PHPP (Passive House Planing Package)? je to prehľadný projekčný nástroj vyvinutý pre projektantov a architektov. Je určený na podrobný výpočet parametrov energeticky pasívneho domu. Zo zadania vstupných údajov vypočíta tepelnú stratu a vykoná výpočet energetickej bilancie objektu. PHPP obsahuje nástroje pre: výpočet súčiniteľov U stavebných prvkov s veľkou mierou tepelnej izolácie výpočet energetickej bilancie návrh riadeného vetrania výpočet tepelnej straty výpočet letnej tepelnej pohody a mnoho ďalších užitočných nástrojov pre spoľahlivý návrh pasívnych domov Návrh projektu: Ing. arch. Táňa Kantor
Mám záujem o výstavbu
Prečo riešiť výstavbu u nás?

Máte záujem o výstavbu u nás?

Vyplňte formulár a budeme Vás kontaktovať do 24 hodín späť a preberieme spolu detaily možnosti výstavby Vášho domu.

+ 421 907 194 193

alebo volajte
Súhlasím s tým aby spoločnosť IDEÁLNE DOMY, s.r.o. spracovávala moje osobné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo) na evidenciu vzťahov so zákazníkmi. *
Pred odoslaním musíte vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov
Prosím vyplňte všetky požadované polia:
Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný. Do 24 hodín Vás budeme spätne kontaktovať.
E-mail nebol zadaný v správnom tvare
Kontaktný formulár nebolo možné odoslať. Prosím kontaktujte nás priamo na info@domyinak.sk alebo +421 907 194 193.
Odoslať správu

Máte už projekt a hľadáte zhotoviteľa?

Využite naše znalosti a oslovte nás k spracovaniu cenovej ponuky.